Preklady španielčina preklady angličtina prekladateľ Poprad - Kvalitné technické, odborné a úradné preklady pre španielsky jazyk a anglický jazyk

Ing. Katarína Balážová
španielsky a anglický jazyk

úradné a technické preklady


členka Slovenskej asociácie
prekladateľov a tlmočníkov

Služby

Portfolio Image
Úradné
preklady
Úradné preklady overené pečiatkou vyhotovené v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.
Portfolio Image
Technické
preklady
Technické, stavebné, elektrotechnické, strojárske, automobilové, drevárske, technológie, IT a iné odvetvia. Technické normy, certifikácie, návody na obsluhu, príručky, manuály, projektové dokumentácie, zoznam náhradných dielov, technický postup prác, bezpečnostné listy, lokalizácie, softvér, popis produktu, výrobný proces atď.
Portfolio Image
Odborné
preklady
Dokumenty z oblastí ako zahraničný obchod, financie, právo, medicína, farmakológia, poľnohospodárstvo, kynológia, verejná správa, výrobný priemysel a pod.
Portfolio Image
Bežné
preklady
Bežné neodborné texty. Lokalizácie, titulky, články a pod.

Profil

Prekladateľskej profesii v odbore španielsky jazyk sa venujem od roku 2008. Som úradný prekladateľ španielskeho jazyka. Absolvovala som 7-ročnú stáž v Španielsku. Špecializujem sa hlavne na úradné, technické a preklady z medicínskej oblasti. Som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. V spolupráci s Mgr. Luciou Gibľákovou poskytujem aj bežné, odborné a úradné preklady anglického jazyka (nie je členkou SAPT).


Profesionálne skúsenosti:

od 2015: úradný prekladateľ španielskeho jazyka
od 2011: súkromná prax, odborný prekladateľ
2011: zahraničný korešpondent rádia Lumen
2009: certifikát DELE C2 Superior, Instituto Cervantes, Bratislava
2008-2011: externý prekladateľ v lingvistickej spoločnosti Iluminata, Poprad
2006: Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici
           odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie

Kontakt

Ing. Katarína Balážová

Ul. L. Svobodu 2493/48

058 01 Poprad

ing.balazova@gmail.com

+421 907 698 639